Πότε γιορτάζει: Βαλάντος

Το όνομα Βαλάντος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/7/2024 Κυριακή 2024-7-28

γιορτάζει σε 5 ημέρες.