Πότε γιορτάζει: Βαλάντω

Το όνομα Βαλάντω γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/7/2024 Κυριακή 2024-7-28

γιορτάζει σε 14 ημέρες.