Πότε γιορτάζει: Βαλεριάνα

Το όνομα Βαλεριάνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2019 Παρασκευή 2019-11-22

γιορτάζει σε 2 ημέρες.