Πότε γιορτάζει: Βαλεριάνα

Το όνομα Βαλεριάνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2020 Κυριακή 2020-11-22

γιορτάζει σε 140 ημέρες.