Πότε γιορτάζει: Βαλσάμω

Το όνομα Βαλσάμω γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/1/2022 Σάββατο 2022-1-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.