Ποιός γιορτάζει στις 29/1/2022

Στις 29/1/2022 γιορτάζουν 6 ονόματα:

29/1/2022 Σάββατο 2022-1-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/1/2022 Σάββατο 2022-1-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/1/2022 Σάββατο 2022-1-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/1/2022 Σάββατο 2022-1-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/1/2022 Σάββατο 2022-1-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/1/2022 Σάββατο 2022-1-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.