Πότε γιορτάζει: Βαλσαμία

Το όνομα Βαλσαμία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/1/2022 Σάββατο 2022-1-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.