Πότε γιορτάζει: Βαρνάβας

Το όνομα Βαρνάβας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/6/2020 Πέμπτη 2020-6-11

γιορτάζει σε 11 ημέρες.