Πότε γιορτάζει: Βαρσιμαίος

Το όνομα Βαρσιμαίος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/1/2022 Σάββατο 2022-1-29

γιορτάζει σε 11 ημέρες.