Πότε γιορτάζει: Βενεδικτίνη

Το όνομα Βενεδικτίνη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.