Ποιός γιορτάζει στις 14/3/2020

Στις 14/3/2020 γιορτάζουν 17 ονόματα:

14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.