Πότε γιορτάζει: Βερενίκη

Το όνομα Βερενίκη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.