Πότε γιορτάζει: Βερονίκη

Το όνομα Βερονίκη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.