Πότε γιορτάζει: Βερούλη

Το όνομα Βερούλη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.