Πότε γιορτάζει: Βερόνικα

Το όνομα Βερόνικα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.