Πότε γιορτάζει: Γαβρίλης

Το όνομα Γαβρίλης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.