Πότε γιορτάζει: Γαβρίλης

Το όνομα Γαβρίλης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2024 Παρασκευή 2024-11-8

γιορτάζει σε 108 ημέρες.