Πότε γιορτάζει: Γαβρίλης

Το όνομα Γαβρίλης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2021 Δευτέρα 2021-11-8

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.