Πότε γιορτάζει: Γαβριέλα

Το όνομα Γαβριέλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 162 ημέρες.