Πότε γιορτάζει: Γαβριέλα

Το όνομα Γαβριέλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.