Πότε γιορτάζει: Γαβριήλ

Το όνομα Γαβριήλ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2023 Τετάρτη 2023-11-8

γιόρταζε πριν από 27 ημέρες.