Πότε γιορτάζει: Γαλάτια

Το όνομα Γαλάτια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

18/5/2021 Τρίτη 2021-5-18

γιόρταζε πριν από 194 ημέρες.
5/11/2021 Παρασκευή 2021-11-5

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.