Πότε γιορτάζει: Γαλάτια

Το όνομα Γαλάτια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

18/5/2019 Σάββατο 2019-5-18

γιόρταζε πριν από 181 ημέρες.
5/11/2019 Τρίτη 2019-11-5

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.