Πότε γιορτάζει: Γαλάτια

Το όνομα Γαλάτια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 201 ημέρες.
5/11/2023 Κυριακή 2023-11-5

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.