Πότε γιορτάζει: Γαλάτια

Το όνομα Γαλάτια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

18/5/2020 Δευτέρα 2020-5-18

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
5/11/2020 Πέμπτη 2020-11-5

γιορτάζει σε 160 ημέρες.