Πότε γιορτάζει: Γενάδιος

Το όνομα Γενάδιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/11/2019 Κυριακή 2019-11-17

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.