Πότε γιορτάζει: Γενάδιος

Το όνομα Γενάδιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/11/2023 Παρασκευή 2023-11-17

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.