Πότε γιορτάζει: Γενάδιος

Το όνομα Γενάδιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/11/2022 Πέμπτη 2022-11-17

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.