Πότε γιορτάζει: Γεράσιμος

Το όνομα Γεράσιμος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/3/2020 Τετάρτη 2020-3-4

γιόρταζε πριν από 160 ημέρες.
16/8/2020 Κυριακή 2020-8-16

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιορτάζει σε 69 ημέρες.