Πότε γιορτάζει: Γεράσιμος

Το όνομα Γεράσιμος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/3/2020 Τετάρτη 2020-3-4

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
16/8/2020 Κυριακή 2020-8-16

γιορτάζει σε 173 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιορτάζει σε 238 ημέρες.