Πότε γιορτάζει: Γεράσιμος

Το όνομα Γεράσιμος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/3/2019 Δευτέρα 2019-3-4

γιόρταζε πριν από 224 ημέρες.
16/8/2019 Παρασκευή 2019-8-16

γιόρταζε πριν από 60 ημέρες.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιορτάζει σε 5 ημέρες.