Πότε γιορτάζει: Γερακίνα

Το όνομα Γερακίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 135 ημέρες.