Πότε γιορτάζει: Γερβασία

Το όνομα Γερβασία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/10/2020 Τετάρτη 2020-10-14

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.