Πότε γιορτάζει: Γερμανός

Το όνομα Γερμανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/6/2024 Παρασκευή 2024-6-28

γιορτάζει σε 11 ημέρες.