Πότε γιορτάζει: Γερμανός

Το όνομα Γερμανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/6/2020 Κυριακή 2020-6-28

γιορτάζει σε 32 ημέρες.