Πότε γιορτάζει: Γερόντιος

Το όνομα Γερόντιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/4/2024 Σάββατο 2024-4-13

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.