Πότε γιορτάζει: Γιουστίνα

Το όνομα Γιουστίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.