Πότε γιορτάζει: Γιουστίνα

Το όνομα Γιουστίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/10/2021 Σάββατο 2021-10-2

γιορτάζει σε 250 ημέρες.