Πότε γιορτάζει: Γιουστίνα

Το όνομα Γιουστίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιορτάζει σε 89 ημέρες.