Πότε γιορτάζει: Γλαύκος

Το όνομα Γλαύκος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/6/2020 Κυριακή 2020-6-14
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 19 ημέρες.