Πότε γιορτάζει: Δαμασκηνή

Το όνομα Δαμασκηνή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/11/2019 Τετάρτη 2019-11-13

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.