Πότε γιορτάζει: Δαμιανή

Το όνομα Δαμιανή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/7/2020 Τετάρτη 2020-7-1

γιορτάζει σε 34 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 157 ημέρες.