Πότε γιορτάζει: Δαμιανή

Το όνομα Δαμιανή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/7/2023 Σάββατο 2023-7-1

γιόρταζε πριν από 157 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.