Πότε γιορτάζει: Δαμιανή

Το όνομα Δαμιανή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/7/2022 Παρασκευή 2022-7-1

γιόρταζε πριν από 161 ημέρες.
1/11/2022 Τρίτη 2022-11-1

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.