Πότε γιορτάζει: Δαμιανός

Το όνομα Δαμιανός γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/7/2021 Πέμπτη 2021-7-1

γιόρταζε πριν από 150 ημέρες.
1/11/2021 Δευτέρα 2021-11-1

γιόρταζε πριν από 27 ημέρες.