Πότε γιορτάζει: Δαμιανός

Το όνομα Δαμιανός γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/7/2019 Δευτέρα 2019-7-1

γιόρταζε πριν από 142 ημέρες.
1/11/2019 Παρασκευή 2019-11-1

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.