Πότε γιορτάζει: Δαμιανός

Το όνομα Δαμιανός γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/7/2020 Τετάρτη 2020-7-1

γιόρταζε πριν από 43 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 80 ημέρες.