Πότε γιορτάζει: Δημήτριος

Το όνομα Δημήτριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

28/5/2019 Τρίτη 2019-5-28

γιόρταζε πριν από 140 ημέρες.
26/10/2019 Σάββατο 2019-10-26

γιορτάζει σε 11 ημέρες.