Πότε γιορτάζει: Δημήτριος

Το όνομα Δημήτριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

28/5/2020 Πέμπτη 2020-5-28

γιορτάζει σε 93 ημέρες.
26/10/2020 Δευτέρα 2020-10-26

γιορτάζει σε 245 ημέρες.