Πότε γιορτάζει: Διονύσιος

Το όνομα Διονύσιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 282 ημέρες.
10/4/2020 Παρασκευή 2020-4-10

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
3/10/2020 Σάββατο 2020-10-3

γιόρταζε πριν από 28 ημέρες.
17/12/2020 Πέμπτη 2020-12-17

γιορτάζει σε 47 ημέρες.