Πότε γιορτάζει: Διόσκορος

Το όνομα Διόσκορος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/5/2024 Σάββατο 2024-5-11

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
28/5/2024 Τρίτη 2024-5-28

γιορτάζει σήμερα!