Πότε γιορτάζει: Διόσκορος

Το όνομα Διόσκορος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/5/2023 Πέμπτη 2023-5-11

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
28/5/2023 Κυριακή 2023-5-28

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.