Πότε γιορτάζει: Δοξάκης

Το όνομα Δοξάκης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.