Πότε γιορτάζει: Δροσίδα

Το όνομα Δροσίδα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

22/3/2020 Κυριακή 2020-3-22

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.
28/7/2020 Τρίτη 2020-7-28

γιορτάζει σε 109 ημέρες.