Πότε γιορτάζει: Δροσοσταλίδα

Το όνομα Δροσοσταλίδα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

22/3/2020 Κυριακή 2020-3-22

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
28/7/2020 Τρίτη 2020-7-28

γιορτάζει σε 111 ημέρες.