Πότε γιορτάζει: Δροσούλα

Το όνομα Δροσούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

22/3/2024 Παρασκευή 2024-3-22

γιόρταζε πριν από 114 ημέρες.
28/7/2024 Κυριακή 2024-7-28

γιορτάζει σε 13 ημέρες.