Πότε γιορτάζει: Δόξα

Το όνομα Δόξα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

31/1/2020 Παρασκευή 2020-1-31

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 32 ημέρες.