Πότε γιορτάζει: Ειρήνη

Το όνομα Ειρήνη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

18/4/2023 Τρίτη 2023-4-18
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
5/5/2023 Παρασκευή 2023-5-5

γιόρταζε πριν από 33 ημέρες.
28/7/2023 Παρασκευή 2023-7-28

γιορτάζει σε 51 ημέρες.