Πότε γιορτάζει: Ελισσαίος

Το όνομα Ελισσαίος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/6/2024 Παρασκευή 2024-6-14

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.