Πότε γιορτάζει: Ελισσαίος

Το όνομα Ελισσαίος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/6/2020 Κυριακή 2020-6-14

γιορτάζει σε 15 ημέρες.