Πότε γιορτάζει: Ελισσώ

Το όνομα Ελισσώ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/6/2024 Παρασκευή 2024-6-14

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.