Πότε γιορτάζει: Ελισσώ

Το όνομα Ελισσώ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/6/2020 Κυριακή 2020-6-14

γιορτάζει σε 19 ημέρες.