Πότε γιορτάζει: Ελισώ

Το όνομα Ελισώ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/6/2019 Παρασκευή 2019-6-14

γιόρταζε πριν από 66 ημέρες.