Πότε γιορτάζει: Εμμέλεια

Το όνομα Εμμέλεια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/1/2023 Κυριακή 2023-1-1

γιόρταζε πριν από 150 ημέρες.
30/5/2023 Τρίτη 2023-5-30

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.