Πότε γιορτάζει: Εμμέλεια

Το όνομα Εμμέλεια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/1/2022 Σάββατο 2022-1-1

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
30/5/2022 Δευτέρα 2022-5-30

γιορτάζει σε 129 ημέρες.