Πότε γιορτάζει: Ερωτόκριτος

Το όνομα Ερωτόκριτος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/6/2024 Κυριακή 2024-6-30
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 14 ημέρες.