Πότε γιορτάζει: Ευστρατία

Το όνομα Ευστρατία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
13/12/2019 Παρασκευή 2019-12-13

γιορτάζει σε 21 ημέρες.