Πότε γιορτάζει: Ευστρατία

Το όνομα Ευστρατία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 129 ημέρες.
13/12/2020 Κυριακή 2020-12-13

γιορτάζει σε 164 ημέρες.