Πότε γιορτάζει: Ευστρατία

Το όνομα Ευστρατία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/11/2023 Τετάρτη 2023-11-8

γιόρταζε πριν από 22 ημέρες.
13/12/2023 Τετάρτη 2023-12-13

γιορτάζει σε 13 ημέρες.