Πότε γιορτάζει: Ευστρατία

Το όνομα Ευστρατία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/11/2022 Τρίτη 2022-11-8

γιόρταζε πριν από 31 ημέρες.
13/12/2022 Τρίτη 2022-12-13

γιορτάζει σε 4 ημέρες.