Πότε γιορτάζει: Ευστρατία

Το όνομα Ευστρατία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/11/2021 Δευτέρα 2021-11-8

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
13/12/2021 Δευτέρα 2021-12-13

γιορτάζει σε 15 ημέρες.