Πότε γιορτάζει: Ευφράσης

Το όνομα Ευφράσης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/3/2020 Σάββατο 2020-3-14

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.