Πότε γιορτάζει: Εύα

Το όνομα Εύα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/3/2020 Τετάρτη 2020-3-25

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
11/9/2020 Παρασκευή 2020-9-11

γιορτάζει σε 157 ημέρες.
13/12/2020 Κυριακή 2020-12-13
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 250 ημέρες.