Πότε γιορτάζει: Εύκρατος

Το όνομα Εύκρατος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιορτάζει σε 7 ημέρες.