Πότε γιορτάζει: Ζήσης

Το όνομα Ζήσης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/5/2024 Παρασκευή 2024-5-10
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 40 ημέρες.
19/6/2024 Τετάρτη 2024-6-19

γιορτάζει σήμερα!