Πότε γιορτάζει: Ζήσης

Το όνομα Ζήσης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/5/2019 Παρασκευή 2019-5-3
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 108 ημέρες.
19/6/2019 Τετάρτη 2019-6-19

γιόρταζε πριν από 61 ημέρες.