Πότε γιορτάζει: Ζήσιμος

Το όνομα Ζήσιμος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

24/4/2020 Παρασκευή 2020-4-24
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 20 ημέρες.