Πότε γιορτάζει: Ζώσιμος

Το όνομα Ζώσιμος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 23 ημέρες.